0

Μέτοχοι

 

 


 

 

 

Μέτοχος > 5% Αρ. μετοχών % Συμμετοχής
Α. Καλλιτσάντσης & Δ. Καλλιτσάντσης *1 37.445.359 21,155%
Λεωνίδας Μπόμπολας* 26.582.023 15,018%
Δημήτριος Κούτρας* 9.870.590 5,577%
Ιδιες Μετοχές 4,570,034 2.582%
Επενδυτικό κοινό 98.533.307 55,668%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 177.001.313 100,00%

 

 

* Άμεση και έμμεση συμμετοχή
** Έμμεση συμμετοχή
* ​1 Συντονισμένη συμπεριφορά

 

Σημείωση: Ενημέρωση από το μετοχολόγιο της Εταιρείας 2 Ιουλίου 2018.